چگونه میتوان تعاونی مسکن معتبر را تشخیص داد ویژه

تعریف تعاونی مسکن و انواع تعاونی مسکن قانون تعریفی از افرادی که واجد شرایط برای تاسیس و تشکیل تعاونی مسکن هستند ندارد و عرفا میتوان گفت افراد هم صنف . […]

آینده بازار مسکن ویژه

دلایل تاثیر گذار در رشد بازار مسکن بازار مسکن در سال ۱۳۹۰ تا اواخر سال ۱۳۹۱ رشد وحشتناکی کرد و تا ۶۰۰ درصد افزایش قیمت به خود دید   بعد […]

جزئیات پروژه ایرانمال ویژه

کانال تلگرام