بارگذاری نقشه...

پیش فروش امتیاز پروژه نارنجستان ۳

ایرانمال,
Iran
۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰
فایلینگ
  • 39
  • 0
  • ۳ اتاق خواب
  • ۱۴۲ مترمربع
رضا ذوالقدر 09120224522
رضا ذوالقدر 09120224522
مدیریت تماس

توضیحات

پیش فروش امتیاز پروژه نارنجستان ۳

رتبه تک رقمی پیش فروش امتیاز پروژه نارنجستان ۳ با واریزی مبلغ یک میلیارد ششصد میلیون تومان مبلغ سه میلیارد و یکصد میلیون تومان اعلام شده است٫ تیپ متراژ پروژه نارنجستان ۳ تیپ ۱۴۲ متری میباشد و هر طبقه در پیش فروش امتیاز پروژه نارنجستان ۳ چهار واحدی میباشد

رتبه ۱۳۸پیش فروش امتیاز پروژه نارنجستان ۳ با واریزی مبلغ یک میلیارد پانصد میلیون میلیون تومان مبلغ دومیلیارد چهارصد میلیون تومان اعلام شده است٫

رتبه میانی پیش فروش امتیاز پروژه نارنجستان ۳ با واریزی مبلغ یک میلیارد ششصد میلیون تومان مبلغ دومیلیارد و هشتصد میلیون تومان اعلام شده است

املاک مشابه

املاک شبیه آن پیدا نشد.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کانال تلگرام