دلایل تاثیر گذار در رشد بازار مسکن

بازار مسکن در سال ۱۳۹۰ تا اواخر سال ۱۳۹۱ رشد وحشتناکی کرد و تا ۶۰۰ درصد افزایش قیمت به خود دید

 

بعد از سال ۱۳۹۲ بازار مسکن با رکود سنگین مواجه شد که این رکود با توجه به فشار تحریم ها و کم شدن نقدینگی بیشتر به چشم آمد, بطوریکه تا سال ۱۳۹۴ میتوان گفت به صفر و نزدیک به صفر رسید

که این رکود بازار و کاهش قیمت ملک در این دوسال باعث جذب سرمایه ها به بانک ها شد تا جایی که بغییر از اشخاص عادی سرمایه گذاران بخش مسکن و سازنده ها نیز به سمت بانک ها کشیده شدند و سرآغاز رقابت بانک ها برای جذب سرمایه ها از این زمان شروع شد

بانک ها و بازار مسکن 

 

بانک ها برای جذب سرمایه های خارج شده از بازار ملک شروع به بالا بردن درصد سود سپرده های خود کرده و که در بعضی از موسسات و بانک ها طبق شرایطی تا ۳۸ درصد سود سالیانه نیز رسید

متاسفانه بانکها و موسسات به بازپرداخت سود سپرده ها فکر نمیکردند که نتیجه این درصد های بالا میتوان برشکستگی موسسات در این چند وقت و شرایط بسیار نابسامان بانک ها در حال حاضر را نام برد

 

از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۳۹۶ یعنی تا اواخر سال ۱۳۹۵ بازار مسکن با شیب نامحسوس در حال رشد بود شیبی که حتی به چشم نیز نمیآمد اما از اواخر سال ۱۳۹۵ با مشکلاتی که برای موسسات و بانکها پیش آمد, اعتماد مردم از بانک ها تا حدود زیادی سلب شد و

و بازار مسکن ارز وسکه تنها زمینه های مناسب برای سرمایه های خارج شده از بانکها بودند که حتی دولت با تزریق تعداد بالایی سکه نیز نتوانست از رشد قیمت سکه و ارز جلوگیری کند

بازار سکه و ارز برای افرادی بود که از سرمایه کمتری برخوردار بودند و میتوان گفت که بیشتر سرمایه ها به بازار مسکن تزریق شد و باعث افزایش ۳۰ تا ۴۵ درصدی قیمت ملک در تهران شد

برای مثال : بیشتر از نیمی از خریداران ما در نحوه پرداخت خود به قسمت از پردختی در تاریخ سررسید قرارداد خود با بانک ها اشاره کردند

 

اما جدا از شرایط اقتصادی شرایط سیاسی نیز در بحرکت درآمدن بازار مسکن نیز تاثیر گذار بود انتخاب آقای روحانی به عنوان ریاست جمهوری ( اعتدال گرا) باعث ادامه روند امنیت اقتصادی گردید

 

رشد بازار مسکن و افزایش قیمت ملک باید با شیب ملایم صورت میگرفت, از آنجایی که باعث خالی شدن حساب بانکهایی که هم اکنون نیز درشرایط خوبی نیستند و از طرف دیگر از آنجایی که تنها محور اقتصاد داخلی کشور بازار مسکن میباشد و ادامه رکود در بازار مسکن باعث تعطیلی بسیاری از کارخانجات مرتبط میشد

دولت در این زمینه بسیار خوب عمل کرد

بنده بعید میدانم که ما افزایش قیمت و رشدی در حد سال ۹۰,۹۱ داشته باشیم اما بازار مسکن باشیب مناسب در حال رشد میباشد

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کانال تلگرام