بازار مسکن ویژه

بازار مسکن با رکود بازار مسکن و بالا ماندن قیمت مسکن در تهران و کاهش یافتن نقدینگی اقشار مردم برای خرید مسکن  ما با پدیده روبرو هستیم ۱-بالا رفتن نرخ […]

اطلاعات کاملی درباره پیش فروش آپارتمان در تهران ویژه

اطلاعات کاملی درباره پیش فروش آپارتمان در تهران  دیرزمانی است که با توجه به بالا رفتن قیمت پارتمان در تهران و کاهش نقدینگی افراد برای صاحب خانه شدن رو به‌ […]

کانال تلگرام